Formannskapet i Bodø kommune gir GreenH rett til å kjøpe tomt på Langstranda i Bodø til hydrogenproduksjon

Langstranda Icarus

Formannskapet i Bodø kommune vedtok 11 november 2020 å gi GreenH rett til å kjøpe 9.5 mål eiendom på Langstranda i Bodø. Området har en perfekt plassering for hydrogenproduksjon og vil etablere Bodø som et hydrogenknutepunkt. Formannskapet i Bodø kommune gir GreenH rett til å kjøpe tomt på Langstranda  GreenH søknad om rett til å … Les mer

Håpløst dyrt å transportere hydrogen – derfor bør den produseres lokalt

A picture containing 2 men standing and reaching out for gas

Transport av hydrogen langs landeveien medfører høye kostnader i krone og øre og store kostnader for miljøet. I et tynt befolket land som Norge bør vi satse på flere små lokale produksjonsanlegg av hydrogen basert på elektrolyse av vann. Transportkostnadene er betydelige og vil høyst sannsynlig føre til krav om transportstøtte dersom vi baserer oppbygging … Les mer

Hydrogenferge utløser ringvirkninger

A ship on the water

Hydrogenferge utløser ringvirkninger «Regjeringen vil at Norge skal fortsette å være et foregangsland innen fornybar energi og nullutslipp fra transportsektoren» Det er blitt gjort store fremskritt på batterielektrisk nullutslipp både fra veitrafikk og sjøtransport. Siden 2015 og frem til i 2022 vil det være tett på 80 elektriske ferger som trafikkerer ulike riks- og fylkesveistrekninger … Les mer

Norled og GreenH har signert en intensjonsavtale om leveranse av hydrogen i Rogaland.

Ferjeselskapet Norled og hydrogeninfrastrukturselskapet GreenH har signert en intensjonsavtale om leveranse av hydrogen til Norleds Finnøy-ferge i Rogaland. Dette vil være en av de første hydrogenfergene i verden, og den første fergeforbindelsen i Norge som vil benytte lokalt produsert grønn hydrogen. Hydrogenteknologien til Norleds Finnøy-ferge er for tiden under utvikling i det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS. … Les mer

GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge

GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å utforske konsepter for småskala hydrogen. Store muligheter for lokal hydrogenproduksjon Markedet for grønt hydrogen er i dag tilnærmet ikke eksisterende, men er antatt å øke sterkt i perioden fra 2025 til 2030. Det er en utfordring å skape lønnsom produksjon av hydrogen i et … Les mer

Brødrene Nordbø og GreenH inngår avtale om hydrogensamarbeid på Fiskå industriområde

Fiskå og voster fra nordvest

Brødrene Nordbø og GreenH har inngått avtale om et samarbeid for å realisere et hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Område ligger godt til i forhold til ferger og industri som kan gi synergier og lavere hydrogenpris. Fiskå er et område som gir synergier Fiskå industriområde er en utfyllingstomt på totalt 50 mål i tilknytting til Fiskå … Les mer

Kontakt oss

GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

Ta gjerne kontakt for en samtale.