NorSea Group og GreenH inngår samarbeid om utvikling av hydrogen på NorSea Groups forsyningsbaser

Hydrogenselskapet GreenH har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av hydrogen på NorSea groups Vestbase i Kristiansund. Avtalen omfatter også et samarbeid på andre av NorSea groups forsyningsbaser.

– En betydelig del av fremtidens maritime flåte vil benytte hydrogen, men en utfordring med trykksatt hydrogen er de høye kostnadene forbundet med transport av hydrogenet. Vi har det siste året jobbet med å utvikle en løsning for maritim bunkring av trykksatt hydrogen, nettopp for å kunne tilby hydrogen på lokasjoner som NorSea groups sine baser, sier Axel Klafstad, leder for forretningsutvikling i GreenH.

Hydrogenselskapet GreenH og NorSea Group har nå inngått en avtale om utvikling av hydrogen på NorSea Groups forsyningsbaser. Først ut er NorSea Groups Vestbase i Kristiansund. Det planlegges å sette opp et produksjonsanlegg inne på – eller i nærheten av – Vestbase slik at kostandene ved å transportere hydrogenet minimeres

– Med utviklingen innen energi og teknologi er industrien i endring. NorSea ønsker å spille en sentral rolle i å forme maritim sektor. Det er derfor naturlig å se på utvikling og tilbud av nye energibærere som hydrogen ved våre baser, sier Terje Kvisvik, fra NorSea Group.

. GreenH utvikler flere hydrogenprosjekter langs kysten og har investert store resurser i å utvikle modeller og løsninger for maritim sektor. 

– Vi har analysert Norge for å finne de mest lovende lokasjonene for hydrogen og har stor tro på Kristiansund som et maritimt knutepunkt for hydrogen. I tillegg til et betydelig forbruk til maritim sektor har vi også dialog med annen industri og forbrukere i Kristiansund. Det er en stor styrke å utvikle dette sammen med NorSea Group som kjenner kundegrunnlaget og området godt, sier Klafstad.

Kristiansund er et av Norges travleste maritime knutepunkt med mer enn 16,000 havneanløp årlig. En stor del av disse anløper NorSea Groups Vestbase. Modellen som utvikles vil kunne rulles ut til NorSea Groups øvrige baser.

– Vi har stor tro på løsningene vi utvikler sammen med GreenH for Vestbase, og ser mange synergier ved å ta med oss lærdommen videre til andre baser som for eksempel Polarbase i Hammerfest. Ved å kunne tilby bunkring direkte fra anlegget kuttes transportkostnadene vil NorSeas kunder. Dermed vil vi kunne bunkre hydrogen til konkurransedyktige priser på samme sted som de uansett vil gå for å hente forsyninger, sier Kvisvik.

Om NorSea Group
NorSea er et privateid selskap etablert i 1965. Selskapet er en betydelig baseleverandør og tilbyder av integrerte logistikkløsninger til offshore-industrien. Gruppen opererer baser langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK, sammen med partnere og joint venture-selskap. Gjennom hele reisen til norske olje- og gassindustri har NorSea’s selskaper levert tjenester tilpasset industriens behov. Øvrig Informasjon: www.Norseagroup.com

Om Green H AS
Green H er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen. Selskapet er engasjert i prosjekter rettet mot å bygge, eie og drive produksjonsanlegg for hydrogen for maritim sektor, transport og industri. Selskapet skal etablere et nettverk av knutepunkter for hydrogenproduksjon, lokalisert nærmest mulig sluttbrukerne. Dette vil gi reduserte transportkostnader, og reduserte CO2 utslipp både ved produksjon, transport og anvendelse. Øvrig Informasjon: www.greenh.no

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.