Grønt hydrogen i flere segmenter

Som en ledende aktør i hydrogensektoren er GreenH opptatt av å levere løsninger som har potensial til å transformere flere nøkkelindustrier.  Hydrogen eksisterer, men vi er avghengige av at noen tilgjengeliggjør hydrogen som energibærer til forbrukere og til flere industriområder. 

Luftfart

Ved å ta i bruk hydrogen kan luftfarten redusere klimagassutslipp betydelig, noe som er avgjørende for å møte globale klimamål. Hydrogen gir også mindre støy, som er viktig for å redusere miljøpåvirkningen rundt flyplasser. Videre kan hydrogen øke rekkevidden og nyttelast for fly, noe som gjør det mulig for flyindustrien å opprettholde operasjonell effektivitet samtidig som man reduserer karbonavtrykket.

Sjøfart

Bruk av hydrogen i sjøfarten kan dramatisk redusere klimagassutslipp og luftforurensning, som er grunnleggende for å gjøre maritim transport mer bærekraftig. Med hydrogendrivstoff kan skip operere uten utslipp, noe som er et viktig skritt mot å oppnå klimamålene og beskytte marine økosystemer.

Tog

Hydrogen kan gjøre jernbanetransporten mer miljøvennlig ved å redusere både klimagasser og støy. Dette er spesielt viktig i områder hvor elektrifisering er utfordrende. Hydrogendrevne tog kan tilby en utslippsfri løsning, noe som er viktig for å nå de globale klimamålene, spesielt i landbasert transport.

Industri

I industrielle prosesser, som stålproduksjon, raffinering og kjemisk produksjon, kan hydrogen bidra til å redusere avhengigheten av fossile brennstoffer og dermed kutte klimagassutslipp. Dette er kritisk for å omstille industrien mot bærekraftig drift. Hydrogen kan også tilby høytemperatur varme og råstoff for en rekke industrielle applikasjoner, noe som øker anvendelighet og bidrar til økonomisk effektivitet.

Tungtransport

Innen tungtransport kan hydrogen spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslipp og luftforurensning fra lastebiler og busser. Med lengre kjørelengde og raskere påfyllingstid sammenlignet med batterier, er hydrogen et attraktivt alternativ for langdistanse og høyintensiv bruk som bidrar til å redusere transportsektorens påvirkning.

Les andre nyheter

GreenH har flere spennende prosjekter og samarbeid. 

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.