Reguleringsplan for hydrogenanlegg på Fiskå godkjent av Strand kommune

Kommunestyret i Strand kommune godkjente detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av et hydrogenanlegg lengst nord på Fiskå industriområde.

Et viktig skritt på vegen mot hydrogenproduksjon på Fiskå

En regulering av området for hydrogen er en forutsetning for å kunne etablere et anlegg. Norconsult har ledet prosessen med ny detaljplan på Fiskå som har tatt omtrent ett år.

 « Vi hadde gjort et grundig forarbeid så vi følte det var liten risiko for at uforutsette elementer skulle dukke opp, men det er en tidkrevende prosess», sier daglig leder i GreenH Morten S Watle, Vi ønsker å trekke frem det gode samarbeidet med Norconsult, Strand kommune og Fiskå Industriområde. Dette samarbeidet har vært avgjørende for at prosessen har hatt god fremdrift.

En godkjent detaljregulering gjør at risiko rundt en etablering går betraktelig ned og er derfor et viktig skritt på vegen mot et hydrogenanlegg på Fiskå.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.