Hvem er GreenH

GreenH er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen fra fornybar energi. ​

GreenH utvikler, bygger og drifter produksjonsanlegg for grønt hydrogen.​

Vi skal etablere et nettverk av knutepunkter for hydrogensproduksjon, lokalisert nærmest mulig sluttbrukerne. Dette vil gi reduserte transportkostnader, og reduserte CO2-utslipp både ved produksjon, transport og anvendelse

Kjosfossen mellom togstasjonene Flam og Myrdal.

Hvorfor GreenH

Produksjon av hydrogen gjennom elektrolyse krever vann og elektrisitet. Vannkraft tilbyr udiskutabel grønn kraft med naturlig tilgang til vann, og i Norge har vi rikelig med vannkraft.

Sammen med våre eiere Infranordic AS og samarbeidspartnere Blåfall AS, har vi mer enn ti års erfaring med å utvikle, prosjektere, og drifte vannkraftverk i Norge. Vi har i tillegg et sterkt team med lang industriell kompetanse fra LNG og olje- og gass- sektoren.

Sammen gjør dette oss godt rustet til å lede etableringen av en infrastruktur for hydrogen tuftet på fornybare kraftkilder.

Hvorfor fokuserer GreenH på lokalprodusert hydrogen?

Det er mange fordeler ved å produsere hydrogen i nærheten av etterspørselen.

Ved å eliminere transport av hydrogenet, unngår vi høye transportkostnader og utslipp i forbindelse med frakt. Det er i tillegg gode muligheter til å tilpasse produksjonsstedet ved å utnytte restproduktene, oksygen og restvarme, noe som bidrar til en mer konkurransedyktig hydrogenpris.

Grønnere hydrogen finner man ikke!

¹ Et estimat på 3 gram Co₂ pr Kwh produsert fra vannkraft* (østlandsforskning 2015) og 45.6 kWh pr kg H₂ produsert ved elektrolyse ≈ 0.14 kg Co₂e pr kg H₂ produsert.

Hvordan gjør vi det?

Vi baserer alt vi gjør på tre prinsipper.

Udiskutabelt Grønn

Alt vi gjør skal gi et bedre miljø

Sluttbruker er sjefen

Alt vi gjør tar utgangspunkt i kundenes behov

God økonomi

Alt vi gjør må gi minst like god økonomi som i dag.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.