Hvem er GreenH

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for Hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner

Hva vi gjør

GreenH utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft. Vi kan levere grønn hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet.

Det ligger store muligheter og miljøgevinster i å utnytte hydrogen som en energibærer, men uten en infrastruktur for produksjon og leveranse er det vanskelig for bedrifter og samfunnet å utnytte disse gevinstene.

– Morten S Watle, Daglig leder GreenH
fossefall

Hvorfor GreenH

Produksjon av hydrogen gjennom elektrolyse krever vann og elektrisitet. Vannkraft tilbyr udiskutabel grønn kraft med naturlig tilgang til vann.

Sammen med våre samarbeidspartnere Infranordic AS og Norsk Vannkraft AS, har vi mer enn ti års erfaring med å utvikle, prosjektere, og drifte vannkraftverk i Norge. Gjennom våre eiere har vi sterk industriell kompetanse.

Dette gjør oss godt rustet til å lede etableringen av en infrastruktur for hydrogen tuftet på fornybare kraftkilder.

GreenH logo

Hvorfor fokuserer GreenH på grønn hydrogen?

Miljøgevinsten fra hydrogen avhenger også av hvordan hydrogenet blir produsert.

Grå hydrogen

Hydrogen produsert fra ikke fornybare kilder. Dette kan for eksempel være gassreformasjon av naturgass eller gassifisering av brensel. Gassreformasjon har en negativ miljøeffekt i selve reformasjonen (ca 7kg Coe pr Kg H₂ produsert¹ og et totalkarbonfotavtrykk på 10-14kg CO₂e pr Kg H₂.²

Blå hydrogen

Hydrogen produsert fra ikke fornybare kilder, men utslippet av Co₂e reduseres gjennom CO₂ fangst og lagring (CCS). Ved CCS kan utslippet av CO₂e fra gassreformasjon og gassifisering reduseres med 50-95%.

Grønn hydrogen

Hydrogenproduksjon basert på fornybare kilder. Dette kan for eksempel være hydrogen produsert ved elektrolyse med kraft fra sol, vind eller vann som innsatsfaktor. Totalt karbonfotavtrykk vil være mindre enn 1 kg pr kg H₂.³

(¹) Princeton University 1997, (²) f DNV GL Rapportnr 2009-0039 (³) DNV GL Rapportnr 2009-0039

Hvorfor fokuserer GreenH på vannkraft?

Grønnere hydrogan finner man ikke. Lokalprodusert hydrogen fra norsk vannkraft kan gi et totalt karbonfotavtrykk mindre enn 0,2kgCo₂e / Kg H₂(¹).

Hydrogenproduksjon fra lokale småkraftverk har 100% sporbar grønn energi. Stømmen kommer bokstavelig talt fra elva. Produksjon av hydrogen fra vannkraftverk på stedet der hydrogenet etterspørres, eliminerer både transport av vann, strøm, og hydrogen. Som sagt, grønnere hydrogen finner man ikke!

¹ Et estimat på 3 gram Co₂ pr Kwh produsert fra vannkraft* (østlandsforskning 2015) og 45.6 kWh pr kg H₂ produsert ved elektrolyse ≈ 0.14 kg Co₂e pr kg H₂ produsert.

Hvordan gjør vi det?

Vi baserer alt vi gjør på tre prinsipper.

Udiskutabelt Grønn

Alt vi gjør skal gi et bedre miljø

Sluttbruker er sjefen

Alt vi gjør tar utgangspunkt i kundenes behov

God økonomi

Alt vi gjør må gi minst like god økonomi som i dag.

Kontakt oss

GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

Ta gjerne kontakt for en samtale.