Formannskapet i Bodø kommune gir GreenH rett til å kjøpe tomt på Langstranda i Bodø til hydrogenproduksjon

Formannskapet i Bodø kommune vedtok 11 november 2020 å gi GreenH rett til å kjøpe 9.5 mål eiendom på Langstranda i Bodø. Området har en perfekt plassering for hydrogenproduksjon og vil etablere Bodø som et hydrogenknutepunkt.

Formannskapet i Bodø kommune gir GreenH rett til å kjøpe tomt på Langstranda 

GreenH søknad om rett til å kjøpe ca. 10 mål tomt ved Langstranda i Bodø for etablering av et produksjonsanlegg for hydrogen ble vedtatt enstemmig i Formannskapet i Bodø kommune. 

Bodø er et perfekt hydrogenknutepunkt

Beliggenheten gjør at anlegget vil kunne tilby hydrogenet der forbruket er og på den måten kutte transportkostnadene helt og tilby konkurransedyktig priset hydrogen i Bodø.  Anlegget vil kunne produsere hydrogen både til ferger og annen maritim trafikk, nærliggende vegtransport, jernbane, flyplass samt bidra til en grønn infrastruktur i forbindelse med ny smart bydel i Bodø. Nærheten til anlegget vil muliggjøre hydrogenrørledninger til fyllestasjoner / grønne knutepunkt, synergier ved bruk av residualvarme fra anlegget til oppvarming av bygninger, samt muligheter for å opprette en konkurransedyktig infrastruktur med CO2-utslippsfrie transportløsninger.

Bodø er det perfekte knutepunktet for hydrogen i Nord og Langstranda er det perfekte stedet i Bodø
Morten Solberg Watle, daglig leder i GreenH

Verdiskaping i Bodø

Et hydrogenanlegg i Bodø vil bidra til verdiskapning både gjennom direkte investeringer i etablering på flere 100 millioner NOK og direkte sysselsetning på anlegget. Det vil også gi indirekte verdiskapning i form av økt attraktivitet å etablere seg i Bodø og regionen på grunn av tilgang til konkurransedyktig grønt hydrogen og residualprodukter fra produksjonen som oksygen til settefiskproduksjon eller spillvarme.

Det her syns jeg er en helt suveren sak for hvordan vi kan jobbe aktivt for å få til etablering og nye arbeidsplasser innenfor bærekraftige  fremtidsnæringer.
Ida Maria Pinnerød, Ordfører Bodø, sagt under behandling av saken i formannskapsmøte 20.11.2020

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.