A picture containing 2 men standing and reaching out for gas

Transport av hydrogen langs landeveien medfører høye kostnader i krone og øre og store kostnader for miljøet. I et tynt befolket land som Norge bør vi satse på flere små lokale produksjonsanlegg av hydrogen basert på elektrolyse av vann. Transportkostnadene er betydelige og vil høyst sannsynlig føre til krav om transportstøtte dersom vi baserer oppbygging … Les mer

A ship on the water

Hydrogenferge utløser ringvirkninger «Regjeringen vil at Norge skal fortsette å være et foregangsland innen fornybar energi og nullutslipp fra transportsektoren» Det er blitt gjort store fremskritt på batterielektrisk nullutslipp både fra veitrafikk og sjøtransport. Siden 2015 og frem til i 2022 vil det være tett på 80 elektriske ferger som trafikkerer ulike riks- og fylkesveistrekninger … Les mer

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.