Enova støtter planene på Fiskå med 24 millioner

Norled planlegger å bygge om en av ferjene på Finnøysambandet i Rogaland til hydrogendrift. GreenH står for bunkringsanlegg og det som blir Norges første produksjonsanlegg for hydrogen til maritim sektor. Enova støtter prosjektet med i overkant av 38 millioner kroner.

– Hydrogen og grønn skipsfart er prioriterte innsatsområder for regjeringen. For å oppnå store utslippsreduksjoner i skipsfarten fremover er det nødvendig med et grunnleggende skifte av drivstoff. Hydrogen er et av svarene på hvordan å få sjøtransport med null utslipp. Norled og GreenH sitt prosjekt gir økt kunnskap om både produksjon, lagring og bruk av hydrogen i ferjer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Kan bli et veiskille

Finnøysambandet går mellom seks havner på ulike mindre øyer, hvor det ikke er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig til å kunne operere utelukkende på batterier. I kombinasjon med korte liggetider og lang driftstid gjør dette sambandet godt egnet for hydrogendrift som nullutslippsløsning.

– Dette prosjektet kan bli et veiskille for bruk av hydrogen som drivstoff til sjøs, og et viktig bidrag til utviklingen av hydrogenmarkedet i Norge. Her etableres både den første dedikerte hydrogenfylleinfrastrukturen for fartøy og det første anlegget for produksjon av hydrogen til maritim sektor, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Lokal tilgang på hydrogen

Ferja kan bli den første i Norge og trolig i verden som bruker komprimert hydrogen som drivstoff.

– Det er alltid utfordrende å være den som går først i et tidlig marked, men vi ønsker å lede an. I tillegg til finansiering fra EU og FCH JU har vi en god dialog med både Enova og NOx-fondet, i tillegg til flere andre. Deres støtte er viktig, sier prosjektleder Hilde-Kristin Sæter hos Norled.

Bunkringstårnet og produksjonsanlegget planlegges etablert på Fiskå, ca. 10 km seilas sørøst for sambandets hjemmehavn Judaberg. Anlegget vil produsere ett tonn hydrogen per dag, hvor ferja vil ha behov for halvparten. Resten kan selges på det åpne markedet.

– Ved å produsere og levere hydrogenet lokalt, minimerer vi transportbehovet, noe som både reduserer kostnadene og er bra for miljøet. Likevel hadde ikke dette vært mulig uten det gode samarbeidet og støtten fra Enova, sier Morten Solberg Watle, daglig leder GreenH AS.

– Det er i dag begrenset tilgang til hydrogen i markedet, særlig til en kostnad som er mulig å bære for brukerne, og dette er til hinder for å få testet ut og tatt i bruk hydrogenteknologier i Norge. Med prosjekter som dette kan vi sette fart på omstillingen av transportsektoren i retning lavutslippssamfunnet, avslutter Leistad i Enova.

Prosjektet forutsetter investeringsbeslutning hos Norled.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.