Grieg Edge går inn som eier i GreenH

Grieg Edge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av Grønn hydrogen hydrogenselskapet GreenH AS. Som del av avtalen går Grieg Edge inn på eiersiden av GreenH AS.

Grieg Maritim Group har gjennom sitt datterselskap Grieg Edge inngått en avtale om utvikling av grønt hydrogen med Oslo baserte GreenH. Avtalen omhandler både et samarbeid på GreenHs ulike anlegg, samt et direkte eierskap i GreenH AS.

«Vi er veldig fornøyde med synergiene et slikt samarbeid vil gi. At Grieg Edge både er en eier i GreenH AS og en eier og medutvikler av våre ulike anlegg er en stor styrke for vår gjennomføringsevne». Sier Morten Solberg watle, daglig leder i GreenH.

Samarbeidet er en del av et strategisk samarbeid rundt etablering av en verdikjede for hydrogen i Norge. 

Grieg Maritim Group har gjennom sitt datterselskap Grieg Edge pr i dag 10% eierskap i GreenH AS. Grieg Edge har en intensjon å øke sitt eierskap ytterligere gjennom fremtidige emisjoner både i GreenH og fremtidige datterselskaper.

«Grieg Edge vil tilføre GreenH en betydelig styrke gjennom vår finansieringsevne, og kompetanse innen grønn skipsfart. GreenH har en sterk kompetanse innen hydrogen med flere spennende avtaler og prosjekter som passer godt med vår portefølje. Sier Nicolai Grieg, daglig ledere i Grieg Edge AS.  Dette er et samarbeid vi er sikre på vil gi både Grieg Edge og GreenH gode synergier og er en investering vi forventer å få mye igjen for.

Første prosjekt ut er Grieg og GreenHs planlagte anlegg i Bodø. Anlegget har en prislapp på flere hundre millioner og er planlagt i drift i tide til oppstarten av Vestfjorden fergene som skal gå på hydrogen.  

«Vi har inngått spennende avtaler i Bodø, både rundt etablering og forbruk. Det er selvfølgelig en trygghet for våre samarbeidspartnere å ha med Grieg gruppen på eiersiden på et slikt prosjekt». Sier Morten Solberg Watle.

Grieg og GreenHs anlegg i Bodø vil bli et av de første av sitt slag i verden som tilbyr direktebunkring til maritime fartøy rett fra anlegget. Selskapet har brukt mangfoldige millioner på å utvikle disse løsningene og selve anlegget. «Vi har over de siste to årene investert store ressurser i teknisk utvikling og undersøkelser både av bølger, vind, infrastruktur, geologi, og sikkerhet. Det er helt nødvendig for å kunne etablere et slikt anlegg» sier Thomas S Larsen, teknisk direktør i GreenH AS.  

GreenHs planlagte anlegg i Bodø var et av få hydrogenanlegg som mottok støtte gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, og Enovas Pilot-E program for utvikling av hydrogen infrastruktur.

Om Grieg Edge AS
Grieg Edge, og Grieg Maritime Group, en del av Grieg-gruppen, er et industrielt investeringsselskap innen bærekraftige maritime investeringer, redervirksomhet og leveranse av grønne tjenester til den maritime næringen. Grieg gruppen har 138 års erfaring innen maritim virksomhet, med 2000 ansatte og en omsetning på 11 milliarder NOK. Øvrig Informasjon: www.grieg.no

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.