GreenH mottar støtte fra Enova til maritimt forprosjekt i Kristiansund

GreenH mottok, i hard konkurranse med 29 andre prosjekt, støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Søknaden ble levert sammen med Veidekke, NorSea Group og Møre og Romsdals fylkeskommune.

Mottok støtte i sterk konkurranse

I sterk konkurranse med 29 andre prosjekter mottok GreenH støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Støtten gis som en del av Enovas forprogram til Maritimt Knutepunkt programmet der Enova vil støtte mellom to til fire anlegg med opp til 150 millioner NOK. 

Godt knutepunkt for hydrogen

Kristiansund er et godt knutepunkt for hydrogen. Det er en av Norges travleste havner med 16,000 havneanløp pr år. I tillegg er det nærhet til flyplass, hurtigbåt, og annen industri som kan benytte hydrogen i fremtiden. «Dette passer godt med vår strategi på hvor vi etablerer oss», sier Morten S Watle i GreenH.

Gode samarbeidspartnere

Prosjektet har blitt utviklet i samarbeid med Veidekke, NorSea Group, og Møre og Romsdal fylkeskommune. Norconsult vil utføre undersøkelser på nye konsepter som GreenH utvikler for Kristiansundanlegget. Modenhet på prosjektet var et av Enovas kriterier for utvelgelse av prosjekt. GreenH er overbevist om at det gode samarbeidet over en lengre periode har bidratt til at prosjektet kvalifiserte bra nå og vil bidra til at prosjektet vil stå sterk også i fremtidige søknader.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.