Petter skal lede GreenH i Bodø

Petter Olsen Bertheussen (39) er ansatt for å lede GreenHs organisasjon i Bodø. Han kommer fra stillingen som prosjektleder og næringsrådgiver i Bodø kommune.  – Vi kunne ikke fått en bedre person til å lede utbyggingen av GreenHs anlegg og organisasjon i Bodø. Med Petter får vi en leder som kombinerer dyp teknologikunnskap med godt humør, … Les mer

Torghatten Nord og GreenH har signert avtale om leveranse av hydrogen

Hydrogenanlegg Bodø Illustrasjon

Rederiet Torghatten Nord og hydrogenprodusenten GreenH har signert en kontrakt som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-ferjene. I fjor ble det klart at ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst skal driftes av Torghatten Nord og gå på grønt hydrogen. Nå har ferjerederiet signert avtale om leveranse av grønt hydrogen med hydrogenprodusenten GreenH som strekker seg … Les mer

Pressemelding Greenbulk og GreenH AS

With Orca

Heidelberg Materials og Felleskjøpet Agri planlegger å bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip, og har valgt GreenH som leverandør av grønt hydrogen. – GreenH skårer høyt både på gjennomføringsevne og kompetanse på hydrogen. Selskapet har utviklet flere anlegg som passer svært godt med våre behov og trafikkmønster, sier Lars Erik Marcussen, prosjektdirektør i Heidelberg Materials. Sammen … Les mer

Går mot hydrogenproduksjon på Slagentangen

MS Green ammonia

Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH har inngått en intensjonsavtale om å studere potensiell produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk til maritim sektor ved Esso Norges terminal på Slagentangen ved Tønsberg. Studien vil vurdere om det kan produseres opptil 20 000 tonn grønt hydrogen per år og distribuere opptil 100 000 … Les mer

NorSea Group og GreenH inngår samarbeid om utvikling av hydrogen på NorSea Groups forsyningsbaser

Hydrogenselskapet GreenH har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av hydrogen på NorSea groups Vestbase i Kristiansund. Avtalen omfatter også et samarbeid på andre av NorSea groups forsyningsbaser. – En betydelig del av fremtidens maritime flåte vil benytte hydrogen, men en utfordring med trykksatt hydrogen er de høye kostnadene forbundet med transport av hydrogenet. Vi har … Les mer

Grieg Edge går inn som eier i GreenH

Grieg Edge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av Grønn hydrogen hydrogenselskapet GreenH AS. Som del av avtalen går Grieg Edge inn på eiersiden av GreenH AS. Grieg Maritim Group har gjennom sitt datterselskap Grieg Edge inngått en avtale om utvikling av grønt hydrogen med Oslo baserte GreenH. Avtalen omhandler både et samarbeid på GreenHs … Les mer

Nytt hydrogenanlegg på Langstranda er i rute

GreenH lokasjon Langstranda Bodø Bilde

Planforslag for hydrogenanlegg på Langstranda er behandlet uten merknader. Dette er et viktig steg for å kunne inngå hydrogenkontrakter og realisere et hydrogenanlegg i Bodø. Administrasjonen i Bodø kommune har behandlet planforslag for et nytt hydrogenanlegg på Langstranda og konkludert med at forslaget har tatt hensyn til innspill ved planoppstart, nødvendige utredninger er gjort og … Les mer

GreenH har fått innvilget Pilot-E støtte til Bodø hydrogenknutepunkt.

GreenH Illustrasjon

GreenH har mottatt 5.9 millioner NOK i støtte fra Pilot-E programmet for Bodø hydrogenknutepunkt.  Prosjektet vil utvikle hydrogenknutepunkter der lokalisering i nærhet til forbruk vil gi reduserte kostander, høyere energieffektivitet, og en raskere utprøving og utrulling av hydrogen i Norge. «Vi gleder oss til å jobbe sammen med våre samarbeidspartnere og gjøre Bodø til et … Les mer

GreenH mottar støtte fra Enova til maritimt forprosjekt i Kristiansund

4 Ships in the ocean

GreenH mottok, i hard konkurranse med 29 andre prosjekt, støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Søknaden ble levert sammen med Veidekke, NorSea Group og Møre og Romsdals fylkeskommune. Mottok støtte i sterk konkurranse I sterk konkurranse med 29 andre prosjekter mottok GreenH støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Støtten gis som en del … Les mer

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.