Finnoy ferry

Norled planlegger å bygge om en av ferjene på Finnøysambandet i Rogaland til hydrogendrift. GreenH står for bunkringsanlegg og det som blir Norges første produksjonsanlegg for hydrogen til maritim sektor. Enova støtter prosjektet med i overkant av 38 millioner kroner. – Hydrogen og grønn skipsfart er prioriterte innsatsområder for regjeringen. For å oppnå store utslippsreduksjoner … Les mer

Kontakt oss

GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

Ta gjerne kontakt for en samtale.