Undersøker muligheter for produksjon av grønt hydrogen i Bodø

Industrigass- og ingeniørselskapet Linde og hydrogeninfrastrukturselskapet GreenH har gått sammen med SINTEF og Norconsult for å undersøke muligheter for etablering av et anlegg for produksjon av grønn hydrogen på Langstranda i Bodø. Anlegget skal produsere både flytende og trykksatt hydrogen med direktelevering til maritimt bruk og veitransport i Bodø.

Anlegget vil være basert på en nærlokalisert knutepunktstrategi.

Ved å produsere og levere hydrogenet lokalt fjerner vi behovet for transport, noe som både reduserer kostnadene og samtidig er bra for miljøet sier Morten Solberg Watle, daglig leder GreenH AS. Watle legger til at lavere pris gir mer forbruk, som igjen gir større skala og lavere pris.

Linde har svært lang erfaring med hydrogenproduksjon, og tilbyr state-of-the-art teknologi og løsninger gjennom hele verdikjeden; fra elektrolyse, flytendegjøring, lagring, transport, bunkring og fylling. I 2019 omsatte Linde globalt for ca 20 mrd NOK innenfor hydrogen, med blant annet over 80 elektrolysører i operasjon, og ca 200 fyllestasjoner globalt. I tillegg har Linde nylig utvidet produksjonskapasiteten for leveranse av flytende hydrogen i Leuna, Tyskland, tilsvarende det produksjonsanlegget som vurderes i Bodø, sier Øystein Aasland, Head of Process Industry Linde Gas AS.

Vil levere til Vestfjordensambandet.

Anlegget tar sikte på å levere hydrogen til Vestfjordensambandet, som nylig ble annonsert av regjeringen. Ambisjonene rundt dette anlegget er imidlertid større enn Vestfjorden. Anlegget vil bli sentralt i et nettverk som ikke bare skal levere hydrogen til båter, men også utnytte oksygen, overskuddsvarme, og levere hydrogen til andre formål, helt uten transport.

Dette passer perfekt med Bodøs planer for en grønn og smart by i forbindelse med flyttingen av flyplassen, sier Stian Erichsen, Vice President Business Development i Norconsult. Norconsult er ansvarlig for overordnet prosjektering.

Gode nyheter for Bodø

For Bodø kommune vil anlegget innebære investeringer i størrelsesorden 750 millioner kroner og gi store og positive ringvirkninger og verdiskapning for både Bodø kommune og regionen. I tillegg vil strategien gi flere synergier til Bodø som smart by, der hydrogen kan legges I rørledninger til fyllepunkter og hvor overskuddsvarme kan benyttes i byutviklingen.

Et eksempel på mulige synergier er samarbeidet med Pelagia Bodø Sildeoljefabrikk, der det skal utredes om man kan legge rørledninger som frakter hydrogen en vei og overskuddsvarme den andre veien.Dersom vi klarer dette vil det ha stor påvirkning på miljø og klimautslipp. Det hadde ikke vært mulig om hydrogenanlegget hadde blitt plassert utenfor Bodø, sier Jon Vestengen, Daglig leder, Pelagia Bodø sildeoljefabrikk.

Anlegget skal etter planen settes i drift i 2025.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.