Hydrogenanlegg Bodø Illustrasjon

Rederiet Torghatten Nord og hydrogenprodusenten GreenH har signert en kontrakt som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-ferjene. I fjor ble det klart at ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst skal driftes av Torghatten Nord og gå på grønt hydrogen. Nå har ferjerederiet signert avtale om leveranse av grønt hydrogen med hydrogenprodusenten GreenH som strekker seg … Les mer

With Orca

Heidelberg Materials og Felleskjøpet Agri planlegger å bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip, og har valgt GreenH som leverandør av grønt hydrogen. – GreenH skårer høyt både på gjennomføringsevne og kompetanse på hydrogen. Selskapet har utviklet flere anlegg som passer svært godt med våre behov og trafikkmønster, sier Lars Erik Marcussen, prosjektdirektør i Heidelberg Materials. Sammen … Les mer

MS Green ammonia

Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH har inngått en intensjonsavtale om å studere potensiell produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk til maritim sektor ved Esso Norges terminal på Slagentangen ved Tønsberg. Studien vil vurdere om det kan produseres opptil 20 000 tonn grønt hydrogen per år og distribuere opptil 100 000 … Les mer

Hydrogenselskapet GreenH har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av hydrogen på NorSea groups Vestbase i Kristiansund. Avtalen omfatter også et samarbeid på andre av NorSea groups forsyningsbaser. – En betydelig del av fremtidens maritime flåte vil benytte hydrogen, men en utfordring med trykksatt hydrogen er de høye kostnadene forbundet med transport av hydrogenet. Vi har … Les mer

Grieg Edge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av Grønn hydrogen hydrogenselskapet GreenH AS. Som del av avtalen går Grieg Edge inn på eiersiden av GreenH AS. Grieg Maritim Group har gjennom sitt datterselskap Grieg Edge inngått en avtale om utvikling av grønt hydrogen med Oslo baserte GreenH. Avtalen omhandler både et samarbeid på GreenHs … Les mer

GreenH lokasjon Langstranda Bodø Bilde

Planforslag for hydrogenanlegg på Langstranda er behandlet uten merknader. Dette er et viktig steg for å kunne inngå hydrogenkontrakter og realisere et hydrogenanlegg i Bodø. Administrasjonen i Bodø kommune har behandlet planforslag for et nytt hydrogenanlegg på Langstranda og konkludert med at forslaget har tatt hensyn til innspill ved planoppstart, nødvendige utredninger er gjort og … Les mer

GreenH Illustrasjon

GreenH har mottatt 5.9 millioner NOK i støtte fra Pilot-E programmet for Bodø hydrogenknutepunkt.  Prosjektet vil utvikle hydrogenknutepunkter der lokalisering i nærhet til forbruk vil gi reduserte kostander, høyere energieffektivitet, og en raskere utprøving og utrulling av hydrogen i Norge. «Vi gleder oss til å jobbe sammen med våre samarbeidspartnere og gjøre Bodø til et … Les mer

4 Ships in the ocean

GreenH mottok, i hard konkurranse med 29 andre prosjekt, støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Søknaden ble levert sammen med Veidekke, NorSea Group og Møre og Romsdals fylkeskommune. Mottok støtte i sterk konkurranse I sterk konkurranse med 29 andre prosjekter mottok GreenH støtte til sitt planlagte anlegg i Kristiansund. Støtten gis som en del … Les mer

Fiskå og voster fra nordvest

Kommunestyret i Strand kommune godkjente detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Formålet med planen er å legge til rette for bygging av et hydrogenanlegg lengst nord på Fiskå industriområde. Et viktig skritt på vegen mot hydrogenproduksjon på Fiskå En regulering av området for hydrogen er en forutsetning for å kunne etablere et anlegg. Norconsult har … Les mer

Industrigass- og ingeniørselskapet Linde og hydrogeninfrastrukturselskapet GreenH har gått sammen med SINTEF og Norconsult for å undersøke muligheter for etablering av et anlegg for produksjon av grønn hydrogen på Langstranda i Bodø. Anlegget skal produsere både flytende og trykksatt hydrogen med direktelevering til maritimt bruk og veitransport i Bodø. Anlegget vil være basert på en … Les mer

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.