GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å utforske konsepter for småskala hydrogen. Store muligheter for lokal hydrogenproduksjon Markedet for grønt hydrogen er i dag tilnærmet ikke eksisterende, men er antatt å øke sterkt i perioden fra 2025 til 2030. Det er en utfordring å skape lønnsom produksjon av hydrogen i et … Les mer

Fiskå og voster fra nordvest

Brødrene Nordbø og GreenH har inngått avtale om et samarbeid for å realisere et hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Område ligger godt til i forhold til ferger og industri som kan gi synergier og lavere hydrogenpris. Fiskå er et område som gir synergier Fiskå industriområde er en utfyllingstomt på totalt 50 mål i tilknytting til Fiskå … Les mer

Kontakt oss

GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

Ta gjerne kontakt for en samtale.