Langstranda Icarus

Formannskapet i Bodø kommune vedtok 11 november 2020 å gi GreenH rett til å kjøpe 9.5 mål eiendom på Langstranda i Bodø. Området har en perfekt plassering for hydrogenproduksjon og vil etablere Bodø som et hydrogenknutepunkt. Formannskapet i Bodø kommune gir GreenH rett til å kjøpe tomt på Langstranda  GreenH søknad om rett til å … Les mer

Ferjeselskapet Norled og hydrogeninfrastrukturselskapet GreenH har signert en intensjonsavtale om leveranse av hydrogen til Norleds Finnøy-ferge i Rogaland. Dette vil være en av de første hydrogenfergene i verden, og den første fergeforbindelsen i Norge som vil benytte lokalt produsert grønn hydrogen. Hydrogenteknologien til Norleds Finnøy-ferge er for tiden under utvikling i det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS. … Les mer

GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å utforske konsepter for småskala hydrogen. Store muligheter for lokal hydrogenproduksjon Markedet for grønt hydrogen er i dag tilnærmet ikke eksisterende, men er antatt å øke sterkt i perioden fra 2025 til 2030. Det er en utfordring å skape lønnsom produksjon av hydrogen i et … Les mer

Fiskå og voster fra nordvest

Brødrene Nordbø og GreenH har inngått avtale om et samarbeid for å realisere et hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Område ligger godt til i forhold til ferger og industri som kan gi synergier og lavere hydrogenpris. Fiskå er et område som gir synergier Fiskå industriområde er en utfyllingstomt på totalt 50 mål i tilknytting til Fiskå … Les mer

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.