Torghatten Nord og GreenH har signert avtale om leveranse av hydrogen

Rederiet Torghatten Nord og hydrogenprodusenten GreenH har signert en kontrakt som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-ferjene.

I fjor ble det klart at ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst skal driftes av Torghatten Nord og gå på grønt hydrogen. Nå har ferjerederiet signert avtale om leveranse av grønt hydrogen med hydrogenprodusenten GreenH som strekker seg fra 2025 til 2040.

– Vi har hatt et tett samarbeid over lang tid med GreenH. Fordi dette er en lang og omfattende kontrakt, og fordi det er ny teknologi og et nytt drivstoff har vi sett oss nødt til å bruke litt tid på prosessen. Nå har vi gjennom tillitsfullt samarbeid jobbet frem en solid kontrakt, sier Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Statens Vegvesen har beregnet at hydrogenferjene til sammen vil bidra til å kutte 26.500 tonn Co2 hvert år, eller utslippet fra ca 13.000 dieselbiler.

I dag er det ingen som driver storskalaproduksjon av grønt og rent hydrogen i Norge. Når det nå er klart at ferjene skal bunkre hydrogen fra GreenHs planlagte anlegg på Langstranda, går GreenH videre med arbeidet med å etablere anlegget. Anlegget vil ha en kapasitet på 6-10 tonn hydrogen per dag, og omfatte anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet.

Investeringskostnaden på fabrikkanlegget vil bli opp mot 1 milliard kroner ,og vil direkte og indirekte skape 10-30 arbeidsplasser. GreenH mener det planlagte anlegget på Langstranda vil ha store positive ringvirkninger for Bodø, også utover direkte investeringer og arbeidsplasser.

– Nå er det klart at vi skal bygge et av de største og første hydrogenanleggene i Europa på Langstranda i Bodø. Dette her er svært gode nyheter for grønn transport i Nord-Norge, og det vil bety mye for Bodø spesielt. Fabrikken vil bidra til å bygge opp kompetanse og industri som er helt i førersetet internasjonalt, og det vil føre til arbeidsplasser og verdiskapning for Bodø, sier administrerende direktør i GreenH, Morten Solberg Watle.

– Vi har jobbet sammen med GreenH over lengre tid. Industrietableringen er svært interessant for Bodø, både på kort og lang sikt. Å få produksjon på Langstranda gir store muligheter for at Bodø kan bli en internasjonal hub for å videreutvikle morgendagens grønne energi. Dette åpner også for fremtidsrettede energiløsninger i ny bydel. Etableringen blir et viktig bidrag for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene våre, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Hydrogenet som skal produseres, samt varmen og oksygenet som blir til overs, kan brukes til annet enn ferjedrift.

– Et hydrogenanlegg i vår skala gjør Bodø svært interessant som testbase for fremtidens grønne luftfart. At det blir store mengder oksygen tilgjengelig er verdifullt for oppdrettsnæringen, og vi planlegger utveksling av varme til fjernvarmenett i samarbeid med Bodø Energi og varme, sier Watle.

Ferjene skal gå på hydrogen fra oktober 2025, og partene jobber nå for fullt med å ferdigstille prosjektet.

Torkildsen understreker at utvikling, bygging og drift av hydrogenferjene er et pionerarbeid der både rederiet og GreenH ønsker – og er helt avhengige av – samarbeidspartnere og støtte fra lokale og nasjonale myndigheter:

– Dette er de første hydrogenferjene av sitt slag, som skal bunkre hydrogen direkte fra det første anlegget av sitt slag. Det sier seg selv at dette kommer til å kreve både støtte og samarbeid, spesielt i en situasjon med urolig internasjonal økonomi og krig i Ukraina. Det gjenstår fortsatt noen kommersielle forhold som Torghatten Nord og GreenH utreder i felleskap, sier Torkildsen.

Legg igjen en kommentar

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.