Pressemelding Greenbulk og GreenH AS

Heidelberg Materials og Felleskjøpet Agri planlegger å bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip, og har valgt GreenH som leverandør av grønt hydrogen.

– GreenH skårer høyt både på gjennomføringsevne og kompetanse på hydrogen. Selskapet har utviklet flere anlegg som passer svært godt med våre behov og trafikkmønster, sier Lars Erik Marcussen, prosjektdirektør i Heidelberg Materials.

Sammen skal Heidelberg Materials og Felleskjøpet bygge verdens første hydrogendrevne bulkskip, som skal gå i rute mellom Øst- og Vestlandet.  Lasten fra øst til vest vil være korn, mens returlasten vil være byggeråstoff (pukk og grus). Prosjektet er utviklet som en del av Grønt Skipsfartsprogram. 

GreenH utvikler flere hydrogenproduksjonsanlegg langs kysten, og har investert store ressurser i å utvikle modeller og løsninger for maritim sektor. 

– Dette er en viktig milepæl for oss og for anlegget ved Boknafjorden. Vi er stolte av å skulle levere hydrogen til verdens første hydrogendrevne bulkskip. Dette passer godt inn i vår strategi med å være i front med å utvikle løsninger som vil akselerere bruken av hydrogen innen maritim transport, sier Lars Petter Revheim, Leder prosjektutvikling hos GreenH.

Gunstig plassering
Anlegget ved Boknafjorden ligger lett tilgjengelig med hensyn til fartøyets trafikkmønster, og er derfor gunstig plassert både når det gjelder tidsbruk og drivstoff. Anlegget er utviklet slik at fartøyet kan løfte containeren med hydrogen ombord, på samme sted som hydrogenet produseres. Slik reduseres transportkostnadene for hydrogenet, og deviasjon på selve skipet. I tillegg reduseres også CO2 utslippene ytterligere når man unngår transport av hydrogenet, 

Det unike i dette prosjektet er at to vareeiere fra helt ulike bransjer finner sammen. Nå er vi glade for å ha fått på plass en avgjørende samarbeidspartner i GreenH, og vi ser fram til det videre samarbeidet når prosjektet realiseres, sier Per-Kenneth Øye, sjef transport konsern i Felleskjøpet Agri. 

Planen er at det blir tatt en endelig investeringsbeslutning i Greenbulk-prosjektet på nyåret 2023, og anlegget skal være i drift tidlig i 2025. Prosjektgruppen som skal samarbeide om å oppnå dette vil, i tillegg til GreenH, bestå av Grønt Skipsfartsprogram/DNV, Heidelberg Materials, Felleskjøpet Agri, Egil Ulvan rederi og The Norwegian Ship Design Company. 

– Dette er bunnsolide, høykompetente selskaper som vi ser fram til å jobbe med. Vi er glade og stolte over at GreenH blir en del av denne prosjektgruppen, Sier Morten Solberg Watle, daglig leder GreenH.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.