Petter skal lede GreenH i Bodø

Petter Olsen Bertheussen (39) er ansatt for å lede GreenHs organisasjon i Bodø. Han kommer fra stillingen som prosjektleder og næringsrådgiver i Bodø kommune. 

– Vi kunne ikke fått en bedre person til å lede utbyggingen av GreenHs anlegg og organisasjon i Bodø. Med Petter får vi en leder som kombinerer dyp teknologikunnskap med godt humør, stå-på-vilje og samfunnsengasjement. Petter blir en helt avgjørende brikke for å videreutvikle prosjektet vårt om å bygge et av Nord-Europas største hydrogenanlegg, sier Morten Solberg Watle, administrerende direktør i GreenH.

Morten Solberg Watle, administrerende direktør i GreenH

Olsen Bertheussen er født og oppvokst i Bodø sentrum, og har bakgrunn som elektroingeniør og master i teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Han starter i den nye jobben 1. august.

Olsen Bertheussen startet karrieren i Siemens hvor han var med på omstillingen til batteri og hybride skip. I Bodø kommune har han jobbet med grønn luftfart.

– Nå har jeg snart jobbet to år som næringsutvikler i Bodø kommune og da hovedsakelig som prosjektleder for grønn luftfart. Her ble jeg kjent med GreenH, og deres verdier og teamet imponerte meg stort. Samtidig vil jeg trekke frem at Bodø kommune er en fantastisk arbeidsplass, hvor jeg vil savne kolleger og en offensiv administrasjon, sier Bertheussen.

Petter Olsen Bertheussen skal lede GreenH i Bodø.

– Jeg er utrolig kry for den tilliten jeg har fått av GreenH og ser på dette som en «once-in a lifetime opportunity». Grønt hydrogen er helt avgjørende for at samfunnet skal kunne omstille seg fra fossilt drivstoff, og jeg vil gjerne bidra det jeg kan inn i denne omstillingen. Jeg gleder meg vilt til å skape Bodøs beste og mest bærekraftige arbeidsplasser, sier Petter Olsen Bertheussen.

Småbarnsfaren angrer ikke på at han valgte å returnere til Bodø fra Trondheim for noen år siden.

– I min tidligere jobb i Siemens reiste jeg 260 dager i året verden rundt, men da vi ble foreldre kjente vi at det riktige var å komme hjem til Bodø, familie og venner. At en «sentrumramp» som ikke bestod grunnskolen nå får lov til å lede et svært viktig prosjekt for Bodø og regionen er jo helt utrolig, sier Bertheussen.

Jeg er utrolig kry for den tilliten jeg har fått av GreenH og ser på dette som en «once-in a lifetime opportunity».

Nøkkelfakta om prosjektet: 

  • Lokalprodusert hydrogen til fartøy, veitrafikk, industri og den nye flyplassen. Anlegget vil ha en kapasitet på 6-10 tonn hydrogen per dag
  • 60 m kai i tilknytning til fabrikken hvor fartøyene enkelt kan bunkre hydrogen
  • Fra tankene overføres hydrogenet til et bunkringsanlegg/tårn på bryggen. Ny teknologi for bunkring direkte fra anlegget
  • Elektrolyseprosessen produserer hydrogen, oksygen og varme med vann og fornybar strøm som innsatsfaktorer
  • I produksjon av grønt hydrogen via elektrolyse oppstår det varme som må fjernes. Sjelden utnyttes denne ressursen, og GreenH planlegger å overføre denne til fjernvarmeanlegg og gi varme til den nye bydelen og flyplassen som kommer i Bodø.  
  • De store mengdene med oksygen som skapes i produksjonsprosessen kan være nyttig for omliggende oppdrettsnæring.
  • De direkte årsverkene vil i all hovedsak oppstå i Bodø, mens virkningene ut over landsdelen i større grad vil være indirekte årsverk og konsumeffekter. ​
  • Et anlegg i denne størrelsesorden krever mengder spesialutstyr som må kjøpes fra utland. Anleggsarbeidet vil i stor grad utføres av lokale entreprenører.

Legg igjen en kommentar

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.