Brødrene Nordbø og GreenH inngår avtale om hydrogensamarbeid på Fiskå industriområde

Brødrene Nordbø og GreenH har inngått avtale om et samarbeid for å realisere et hydrogenanlegg på Fiskå industriområde. Område ligger godt til i forhold til ferger og industri som kan gi synergier og lavere hydrogenpris.

Fiskå er et område som gir synergier

Fiskå industriområde er en utfyllingstomt på totalt 50 mål i tilknytting til Fiskå mølle. Området eies av Brødrene Nordbø som har driver med industri på området i flere generasjoner. 

Brødrene Nordbø har planer for området som kan gi avtak på både varme og oksygen fra hydrogenproduksjonen. I tillegg har Brødrene Nordbø og Fiskå Mølle både industri, lastebiler og maritime interesser som kan behøve hydrogen i fremtiden, sier Morten S Watle, greenH.

Passer bra for maritim bunkring

Tomtens plassering ligger slik at hensynsoner vil ligge ut mot vannet og et hydrogenanlegg vil ha dyphavskai i direkte tilknytting. Dette muliggjør at en ferge eller annet fartøy kan bunkre direkte fra anlegget uten at sikkerhetssoner hindrer annen virksomhet. Direktebunkring vil også kunne eliminere transportkostnader som er dyrt for hydrogen, sier watle.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.