Norled og GreenH har signert en intensjonsavtale om leveranse av hydrogen i Rogaland.

Ferjeselskapet Norled og hydrogeninfrastrukturselskapet GreenH har signert en intensjonsavtale om leveranse av hydrogen til Norleds Finnøy-ferge i Rogaland. Dette vil være en av de første hydrogenfergene i verden, og den første fergeforbindelsen i Norge som vil benytte lokalt produsert grønn hydrogen.

Hydrogenteknologien til Norleds Finnøy-ferge er for tiden under utvikling i det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS. Fergen vil benytte komprimert hydrogen i gassform som lagres ombord.

Hydrogenet vil bli produsert ved bryggekanten i Strand kommune slik at fergen kan bunkre direkte fra anlegget. Anlegget vil være et av de første hydrogenanleggene i sitt slag og er utviklet i samarbeid med SINTEF og Norconsult.

«Ved å produsere og levere hydrogenet lokalt, minimerer vi transportbehovet, noe som både reduserer kostnadene og er bra for miljøet» sier Morten Solberg Watle, daglig leder GreenH AS.

GreenH-anlegget er også planlagt brukt til en pilot for produksjon av småskala flytende hydrogen (LH2) for maritim bruk, som det første i verden.

Det er alltid utfordrende å være den som går først i et tidlig marked, men vi ønsker å lede an. I tillegg til finansiering fra EU og FCH JU har vi en god dialog med Enova, Strand kommune, NOx-fondet og Innovasjon Norge, i tillegg til flere andre. Deres støtte er viktig.” Hilde-Kristin Sæter, prosjektleder i Norled.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.