GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge

GreenH mottar 3,5 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å utforske konsepter for småskala hydrogen.

Store muligheter for lokal hydrogenproduksjon

Markedet for grønt hydrogen er i dag tilnærmet ikke eksisterende, men er antatt å øke sterkt i perioden fra 2025 til 2030. Det er en utfordring å skape lønnsom produksjon av hydrogen i et marked som ikke er skalafordeler. I tillegg gjør geografi og lav befolkningstetthet oppskalering ved transport utfordrende i Norge. GreenH mener det er en stor mulighet å produsere hydrogen i mindre skala lokalt.

Innovasjon Norge støtter GreenH med 3,5 millioner Norge for å utforske konsepter for småskala hydrogen.

GreenH skal sammen med SINTEF og Norconsult utforske konsepter for produksjon av både trykksatt og flytende hydrogen i mindre skala samt utvikle løsninger for praktisk gjennomføring. Der markedet i stor grad fokuserer på minimum 5 tonn pr dag produksjon for å fremstille flytende hydrogen (LH2), mener GreenH det er mulig å fremstille LH2 lønnsomt helt ned i ett til to tonn pr dag.

Budsjettet for prosjektet er anslått til 5 millioner NOK og GreenH er glade for at Innovasjon Norge støtter dette prosjektet slik at ulike tekniske løsninger kan kartlegges.

GreenH ønsker å fremstille hydrogen i mindre skala der forbruket er. På den måten reduserer vi utslipp og kostnader fra transport og muliggjør en tidligere utrulling av hydrogen!
Morten S Watle, GreenH
Innovation Norway
sintef
Norconsult
GreenH logo

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.