Går mot hydrogenproduksjon på Slagentangen

Esso Norge, Grieg Edge, North Ammonia og GreenH har inngått en intensjonsavtale om å studere potensiell produksjon og distribusjon av grønt hydrogen og ammoniakk til maritim sektor ved Esso Norges terminal på Slagentangen ved Tønsberg.

Studien vil vurdere om det kan produseres opptil 20 000 tonn grønt hydrogen per år og distribuere opptil 100 000 tonngrønn ammoniakk per år. Hydrogen skal produseres ved elektrolyse basert på elektrisitet fra norsk vannkraft.

– Vi mener Slagentangen er det beste punktet for hydrogenproduksjon i Oslofjorden. På grunn av høye kostnader forbundet med å transportere hydrogen, gir det et konkurransefortrinn å produsere der forbruket er. Det er vanskelig å komme nærmere forbruket enn det man gjør på Slagentangen. Et anlegg her vil kunne tilby bunkring av hydrogen rett fra anlegget, sier Morten S. Watle, administrerende direktør i GreenH.

Nå kan hydrogen og ammoniakk bli den nye virkeligheten på Slagentangen. Slagentangens lokasjon ved inngangen til Oslofjorden gjør området spesielt egnet til produksjon av hydrogen. DNV anslår at det norske markedet for utslippsfri hydrogen vil vokse fra tilnærmet 0 i dag til 64,000 tonn i 2030.

Raffineriet på Slagentangen i Tønsberg kommune var Skandinavias største da det ble offisielt åpnet av Einar Gerhardsen i 1961. På det 900 mål store området ble det på det meste behandlet 5,6 millioner tonn petroleum i året før raffinerivirksomheten ble avviklet i 2021.

– Hydrogen har potensial til å redusere CO2-utslippene betydelig i viktige sektorer det er vanskelig å dekarbonisere. Denne studien vil vurdere om det ved Esso Norges anlegg på Slagentangen kan etableres aktivitet som vil bidra til å redusere utslippene fra norsk maritim sektor og derigjennom bidra til å nå samfunnets ambisjoner om utslippsreduksjon, sier Per-Erik Aasum, administrerende direktør i Esso Norge.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.