Personvern

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Green Hydro innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg. Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter.

Disse omfatter:

• Google Analytics (IP nummer lagres anonymt via Google Analytics)
Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring kan dette rettes til:

Green Hydro AS, Parkveien 33B, 0258 Oslo
Daglig leder: Morten Solberg Watle
E-post: info@greenhydro.no

Green Hydro er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.
Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål: 
Statistikk

Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss til å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:
Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøket kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.
Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Mer informasjon om anonymiserte IP kan finnes her:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no

Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via remarketing.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut. Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger. Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra den publiseres.

Sist revidert: 26.09.2019

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.